Proboszczowie Drukuj

PROBOSZCZOWIE PARAFII CHROBERZ

Pierwsze wzmianki o proboszczach chroberskich pochodzą z 1325/26. Dowiadujemy się z nich m.in. że Chroberz posiadał dwóch plebanów Macieja i Oczesława. A oto ich następcy:

1. Rafał –1350

2. Jan z Turka –1530-1534

3. Zbigniew Ziółkowski -1534- 19.05.1553

4. Tomasz Borzykowski – ok. 1534- 1590

5. Jan Piotrowski – 1591-1599

6. Zygmunt Branicki – 1600- 1612

7. Łukasz Górnicki –(?)- 1612

8. Remigian Łukowski – ok.1612 –zm.1626

9. Samuel Kalina –ok.1612 –zrezygnował w 1633

10. Jan Borzynowski – 1633 –30.09.1649

11. Wawrzyniec Perowski – 1651- 1675

12. Wojciech Kazimierz Staszewski – 1675(?) – zm.16.05.1710

13. Jan Tarło - 1710- zrezygnował w 1723

14. Stanisław Kurzenicki – 1724 –zm.11.03.1737

15. Józef Karol z Błeszyna Błeszczyński -14.07.1737r.-zm.1753

16. Piotr Wich 1754 (?) -1781r(?)

17. Stanisław Minocki -1781-1791

18. Józef Daniecki -1812-1826

19. Franciszek Małuszyński -1826 -ok.1830

20. Antoni Kubacki -1830-1841

21. Kazimierz Szczepański -1841-1844

22. Mikołaj Szmejdziński-1844-1873

23. Wincenty Gasiński -ok.1867-1873

24. Jan Wojda -1873-zm.1912

25. Feliks Kucharski -1905 - (?)

26. Jan Karcz - (?)-1919

27. Edward Bieganik -1919-1934

28. Walenty Kański - 1934-15/20.11.1953

29. Bolesław Postuła -15/20.11.1953-11.04.1966

30. Piotr Pytlawski - 11.04/1.05.1966-05.1969.

31. Władysław Zachariasz -11.05.1969-1973/74

32. Stefan Rogula -1973/74-05/06.1983

33. Stefan Matus -05/06.1983-24.11.2010r.

34. Waldemar Krochmal - 10.12.2010r. - 23.11.2018r.

35. Robert Borecki - 02.12.2018r. -

 

Opracował: Paweł Bochniak